Det finns många sätt som idrotten kan integrera på. Både för nya människor i ett land, och de som redan bor där.

Att integrera människor i samhället är viktigt

Det är svårt att veta hur det perfekta samhället ska, eller åtminstone kan, se ut. Men med idrott kan många hjälpas åt. Att ta politiska beslut är förstås viktigt, men för social integration kan det även behövas annat. Inte minst från frivilliga och ideella organisationer samt personer.

Där kommer idrott och sport att ha en viktig roll i samhället, och det har de redan. Många menar på att det är ett utmärkt sätt för att integrera människor – vare sig de är födda i landet eller har flytt eller invandrat dit på något annat sätt.

Genom att kunna vara en del av ett lag eller en organisation känner man tillhörighet. Det behöver nödvändigtvis inte vara just idrotten i sig som har någon betydelse. Det kan handla om fotboll, innebandy, ishockey, handboll eller i princip vad som helst. Det är inte det som är själva poängen. Syftet är istället att en eller flera personer lyckas komma in i en grupp och på det sättet känna samhörighet med andra.