Det finns många sätt på vilka idrotten kommer att kunna utvecklas i framtiden. Här är några konkreta exempel på just det.

E-sporten och framtiden

Många tror på att den så kallade elektroniska sporten – e-sporten – har mycket att hämta i framtiden. Redan nu rapporterar svensk media om e-sport relativt ofta, och intresset finns generellt hos många. Det är oftast förpassat till att klassas som en idrott för ungdomar. Faktum är dock att intresset har ökat kraftigt uppåt i åldrarna.

I och med att tekniken förbättras finns det mycket som talar för att e-sporten kommer att fortsätta att utvecklas. Men frågan är om den kommer att ta plats från den fysiska sporten. En del tror det, framför allt med argument att det i längden är lättare att hålla på med elektronisk sport. Det kostar förvisso mer med en dator än fotbollsskor och benskydd, till exempel. Men i längden kommer det att vara mer hållbart med esporten tror många. Det återstår förstås att se. Samtidigt finns det många röster som som menar att den ”vanliga” idrotten med största sannolikhet kommer fortsätta relativt normalt även senare i framtiden.