Historia är mycket intressant enligt många, och faktum är att det även gäller idrottshistorien. Inte minst eftersom den är väldigt gammal.

Många tusen år på nacken

Det är klart. Vill man jämföra idrott med bildandet av gamla civilisationer och liknande framstår idrotten som mycket ung. Men trots det har den en mycket intressant historia som är värd att återberätta. Bland annat för att det är imponerande att människor så långt tillbaka i tiden kunde skapa något sådant, utan särskilt bra förutsättningar.

När man pratar om de första idrotterna är det viktigt att tänka på att det framför allt var grekerna, romarna, britterna och kineserna som låg bakom det mesta. Det var i synnerhet grekerna som satte grunderna, och britterna som officiellt introducerade dessa sporter och idrotter.

Landhockeyn sägs till exempel vara mer än 2500 år gammal. Det var de gamla grekerna som började spela den med egengjorda klubbor, och på den vägen var det. Sporten fick dock inget enormt utrymme i deras kulturer, men engelsmännen intresserade sig för den. När många engelsmän sedan utvandrade till Nordamerika – och i det här fallet Kanada – uppfanns även ishockeyn.

Fotboll har en relativt lik historia, även om dess grund är hämtad från Kina. Likaså uppfanns polon för ungefär 2000-2300 år sedan i de centrala delarna av Asien – men även här var det engelsmännen som officiellt tog äran för att ha skapat den moderna formen av sporten.

Totalt sett har det uppfunnits tusentals olika sporter, och det var mycket som varierade sig beroende på var i världen de kom till. Dessutom har de lyckats utveckla idrotterna kraftigt. En sport för flera tusen år sedan ser förstås inte likadan ut idag.