Äger man en fastighet tillsammans i en bostadsrättsförening i Stockholm, innebär det en hel del att hålla reda på både som boende och styrelse. Det finns dock lösningar på att få avlastning kring allt som har med fastigheten att göra. En smart lösning är att anlita Nabo för en komplett fastighetsförvaltning i Stockholm och användarvänliga digitala tjänster. Som en bostadsrättsförening kan man då få mer tid över för annat och varför inte utöva en idrott tillsammans?

Smarta tjänster som skapar fritid

Det är mycket man måste tänka på som kring en fastighetsförvaltning i Stockholm oavsett om man är egen fastighetsägare, eller att man är en hel bostadsrättsförening. Det kan vara allt från fastighetskötsel med underhåll och renoveringar, till att hålla reda på fakturor och planeringar. Med nabo.se kan man få en komplett fastighetsförvaltning i Stockholm och hela bostadsrättföreningen kan få stor avlastning. Använder man tjänster på nabo.se innebär det en teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning eller juridiska tjänster. Inom alla dessa tjänster får man en smidig digital kundportal, hyror och viktiga dokument samlade , underhållsplanering, projektledning och underhåll. Med en fastighetsförvaltning i Stockholm, kan man också få juridiska tjänster kring allt som rör fastigheten. Att som bostadsrättsförmedling använda en heltäckande fastighetsförvaltning i Stockholm betyder att alla engagerade i förmedlingen får mer tid över för annat roligt som kanske en gemensam idrott ihop.

Idrott tillsammans är stärkande

Det finns många positiva fördelar med daglig idrott men också att utöva en idrott tillsammans med andra. Att träna ihop och utöva idrott tillsammans stärker sociala band, man har roligt ihop och får dessutom bra träning på köpet. Är man en bostadsättsförening som använder tjänster för en fastighetsförvaltning i Stockholm, kan man garanterat vinna mer fritid. Med nabo.se slipper man som bostadsrättsförening allt det praktiska och administrativa extraarbetet. Då har man alla i föreningen tid till en roligt idrott ihop. Är man fler som ska vara med i en idrott tillsammans, är det också viktigt att se till allas förutsättningar så att alla kan vara med.

Beroende på de förutsättningar för idrott som alla har i en bostadsrättförening, kan man göra någon enkel idrott som fungerar för alla. Det finns ett stort utbud av olika idrotter och något som är lite enklare sådana är biljard, frisbee, simning, fiske eller vissa typer av yoga. Det viktigaste är att man kan ha roligt tillsammans då idrott stärker de sociala gemenskapen. Då kan man på nästa möte för bostadsrättföreningen, tala om hur roligt man hade det sist när man utövade idrott tillsammans.