Idrotten har generellt ett enormt värde ur ett historiskt perspektiv. Inte minst vad det gäller att få människor i rörelse på ett organiserat sätt.

Organiserad idrott förändrade mycket

Faktum är att idrotten är olika gammal, beroende på vem man frågar. Många hade svarat att den inte är mer än några hundra år gammal, vilket på sätt och vis är korrekt. Idrotten har på ett organiserat sätt inte funnits i särskilt många århundranden. Bland annat genom att OS, idrottsförbund och andra viktiga pelare blev introducerade i samhället.

Samtidigt fanns det former av organiserade idrotter redan innan det här. Den viktiga skillnaden var dock att det inte hade lyckats att bli lika utbrett vid den här tiden. Låt oss ge några exempel på hur tidiga visa idrotter var, och vad de innebar för samhällen ur ett historiskt perspektiv.

Det är klokast att inleda med den allra äldsta idrotten av dem alla, det vill säga löpningen. Det var för cirka 17.000 år sedan som löpningen i någon slags organiserad form tog fart. Men, den här idrotten hade på sätt och vis redan funnits långt innan det här. Att springa är något av det mest naturliga som människan kan göra. Nu fick man dock anledningar att springa mellan olika distanser, ibland även på banor. Det här gjorde också att människor samlades – både för att delta och titta på.

Friidrotten förändrade mycket

Det finns många andra grenar, framför allt inom friidrotten, som förändrade mycket inom det sportsliga i världen. Löpningen kom tidigt, brottningen kom bara ett tag efteråt och spjutkastning, kula och flera kampsporter kommer efter det. Inte minst boxningen.

Att de här idrotterna påverkade samhället positivt, precis som löpningen, är uppenbart. Det skapade möten mellan olika människor där man utan politiska eller ekonomiska motiv (även om det förekom) kunde samtala och idrotta tillsammans.

Dessutom finns det andra anledningar till varför det organiserade idrottandet blev så fantastiskt populärt. Till exempel då utbyten mellan olika länder kunde göras. Även om det inte var särskilt vanligt till en början att olika nationaliteter tävlade mot varandra så var det åtminstone något som började normaliseras.

Hundratals år senare lyckades det att bli en norm. Nu för tiden kan man förvisso se på idrott på olika sätt. Antingen att det är på stort allvar och att man vill vinna till varje pris, men det kan också ses på ett mer pacifistiskt sätt. Till exempel genom det faktum att människor från andra länder kan resa till varandra för att idrotta. OS är det ultimata exemplet på att det fungerar alldeles utmärkt, och det är bara några av de saker dåtiden gett nutiden. Det viktigaste är att sätta en grund i hur viktigt idrottandet faktiskt kan vara.